ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Inequalities (Mathematics)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Convergence theorems for variational inequalities and common fixed points of a family of nonexpansive and multivalued mappings = ทฤษฎีบทการลู่เข้าสำหรับอสมการการแปรผันและจุดตรึงร่วมของวงศ์ของการส่งแบบไม่ขยายและการส่งหลายค่า / Aunyarat Bunyawat / 2013 /Full Text
Subject
Inequalities (Mathematics)
Fixed point theory
2 Generalized gronwall's inequality for nonlinear difference equations system with multiple delays = อสมการกรอนวอลล์ที่วางนัยทั่วไปสำหรับระบบสมการเชิงผลต่างไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงหลายตัว / Kanit Mukdasai / 2006 /Full Text
Subject
Equality
Inequalities (Mathematics)
3 Inequalities for the green's function in half-spaces = อสมการสำหรับฟังก์ชันของกรีนบนกึ่งปริภูมิ / Munggon Suasan. / 1988. /Full Text
Subject
Inequalities (Mathematics)
Green's function.
Function spaces.
4 Stability analysis of bidirectional associative memory neural network systems with time-varying delays = การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบโครงข่ายประสาทหน่วยความจำร่วมกันแบบสองทิศทางที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา / Jenjira Thipcha / The 2015 /Full Text
Subject
Inequalities (Mathematics)


Page : 1