ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Industrial microbiology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Microbiological quantitative assessment of campylobacter jejuni in chicken meat in Chiang Mai province, Thailand = การประเมินเชิงปริมาณทางจุลชีววิทยาของเชื้อ Campylobacter jejuni ในเนื้อไก่ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Chalita Jainonthee / The 2017 /Full Text
Subject
Broilers (Chickens) -- Microbiology
Broilers (Chickens) -- Chiang Mai
Food contamination
Industrial microbiology


Page : 1