ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Industria zation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Discourses of development spatial struggles of civil society in Map Ta Phut, Thailand = วาทกรรมของการพัฒนา : การต่อสู้ดิ้นรนเชิงพื้นที่ของประชาสังคมในมาบตาพุด ประเทศไทย Anselm Feldmann / Feldmann, Anselm / 2013 /Full Text
Subject
Industrialization -- Thailand, Eastern
Interpersonal conflict
Forests and forestry
2 Knowledge based system for manufacturing investment by using multi-criteria analysis = ระบบฐานความรู้สำหรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรม โดยใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์แบบหลายเงื่อนไข / Napaporn Reeveerakul / 2011 /Full Text
Subject
Industrial organization (Economic theory)
Industries
Investments
3 The Impact of rural industrialization on farm household income in Simao county, Yunnan province = ผลกระทบของอุตสาหกรรมชนบทต่อรายได้ของครอบครัว Kang Yunhai / Kang, Yunhai / 1995 /Full Text
Subject
Income -- Yunnan Province (China)
Farm income -- Yunnan Province (China)
Industrialization
Yunnan Province (China) -- Rural conditions
4 Under the Shadow of Saint Tran Hung Dao: Cultural Politics of Industrial Development in the Post-Socialist Vietnam = ใต้เงาของฉั่นเหิ่งดาว: วัฒนธรรมการเมืองว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม หลังสังคมนิยมในเวียดนาม Pochara Patthamalai / Nguyen Thi Thu Thuy / 2010 /Full Text
Subject
Industria zation
Politics and culture
Ecunomic development -- Vietnam
Social development -- Vietnam


Page : 1