ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า In Vitro

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of White Gwow (Pueraria mirifica Airy Shaw et Suvatabandhu) extract on in vitro maturation and fertilization of mouse oocytes / Preeyalak Rodkaew / 2001 /Full Text
Subject
Fertization in vitro
Meiosis
Oogenesis
White gwow
2 Effects of roscovitine on oocyte maturation in mice and subsequent embryo development after in vitro fertilization = ผลของรอสโควิทินต่อการสุกของไข่ในหนูถีบจักรและการเจริญของตัวอ่อนภายหลังการปฏิสนธินอกกาย / Wanlapa Kokmas / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
Oocytes
Embryonic Development
Fertilization in Vitro
3 In vitro cultivation of Dirofilaria immitis = การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนหนอนพยาธิ ไดโรฟิลาเรียอิมมิติส (Dirofilaria immitis) / Narissara Suwan. / 1993. /Full Text
Subject
Dirofilaria immities.
Canine heartworm disease.
Animals as carriers of disease.
Dissertations, academic -- Parasitology
Dirofilaria immitis -- In vitro
4 Influence of bilirubin and cationic metal ion interactions on DNA degradation in VITRO = อิทธิพลของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบิลิรูบินและโลหะประจุบวกทำให้ ดี เอ็น เอ แตกสลายในหลอดทดลอง / Pichayanut Poolperm / The 2007 /Full Text
Subject
Bilirubin
Bilirubin -- Metabolism
Biochemistry
DNA
DNA -- Analysis
DNA damage
DNA-ligand interactions
Bilirubin
Hyperbilirubinemia
Bilirubin -- Toxicity
In Vitro


Page : 1