ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Immunohistochemistry

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Immunohistochemistry of p53 protein expression in human cervical carcinoma = อิมมูโนฮีสโตเคมมิสทรีของโปรตีน p53 ในมะเร็งปากมดลูกของมนุษย์ / Jaruwan Ponjaroen / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Immunohistochemistry
Immunohistochemistry
Protein p53
Cervix neoplasms


Page : 1