ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Imagination

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ผลของการสร้างจินตภาพต่อภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ = Effect of imagery on depression among adolescents in Chiang Mai's Home for Boy / จารุณี มโนรา / 2546 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
จินตนาการ
ความซึมเศร้าในวัยรุ่น
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
สุขภาพจิต
Dissertations, academic -- nursing
Imagination
Depression -- in adolescence
2 ผลของการสร้างจินตภาพต่ออาการคลื่นไส้ ขย้อน และอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด / บุษบา สมใจวงษ์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เต้านม -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
เต้านม -- มะเร็ง -- การรักษา
เคมีบำบัด
Dissertations, academic -- nursing
Imagination
Nausea
Vomiting
Breast neoplasms
Drug therapy
3 ภาพลักษณ์พยาบาลของสาธารณชน / พูนพิลาศ โรจนสุพจน์ / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Imagination
Nurses
พยาบาล -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ


Page : 1