ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Identity Philosophical concept

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Space making of karenni refugees' identities: a case study of Ban Mai Nai Soi Camp = การสร้างพื้นที่อัตลักษณ์ของผู้ลี้ภัยคะเรนนี: กรณีศึกษาของค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย / Kultida Niwitkulnipa / The 2017 /Full Text
Subject
Ethnic groups
Refugees
Identity (Philosophical concept)
2 Representation of thainess in product and service advertisements in Preaw Magazine = ภาพแทนความเป็นไทยในโฆษณาผลิตภัณฑ์และการบริการในนิตยสารแพรว Panomwan Boonchuay / Jaroenta Amphornpruet / The school 2014 /Full Text
Subject
Advertising, Magazine
Identity (Philosophical concept)
3 The Identity construction of Vietnamese-Lao in Lao PDR : a case study in Phonbok Village, Paksf District, Champasak Province = การสร้างอัตลักษณ์ของคนลาวเชื้อสายเวียดนามใน สปป. ลาว : กรณีศึกษาในหมู่บ้านโพนบก เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก / Kongkham Keoounvong / The 2012 /Full Text
Subject
Identity (Philosophical concept)
Laos -- Manners and customs
4 The Politics of tourism and ethnic identity: A Case study of the Tharu Community in Chitwan National Park, Nepal = การเมืองของการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ชาติพันธุ์: กรณีศึกษาชุมชนชาวทารู ในเขตอุทยานแห่งชาติจิตวัน ประเทศเนปาล / Suman Pandit / The 2010 /Full Text
Subject
Identity Philosophical concept
Ethnic groups -- Nepal
5 Verbal elements and identity construction as reflected in the representations of the transgender character in the Thai Sitcom Series Pentor = องค์ประกอบทางวจนภาษา และการสร้างอัตลักษณ์ที่สะท้อนผ่านภาพแทนของตัวละครข้ามเพศในละครหรรษาของไทยเรื่อง เป็นต่อ / Norawan Pingkul / The 2014 /Full Text
Subject
Speech acts (Linguistics)
Identity (Philosophical concept)
Characters and characteristics
Television plays, Thailand


Page : 1