ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Hydrogen -- Production

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Hydrogen production from biomass wastes by chemical-milling-heating method = การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากของเหลือชีวมวลด้วยวิธีเคมี การบด การให้ความร้อน / Kanatip Kumproa / 2015 /Full Text
Subject
Hydrogen -- Production
Biomass


Page : 1