ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Human mechanics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biomechanical analysis of the knee joint in junior badminton players = การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของข้อเข่าในนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน / Chanakarn Kolsil / 2010 /Full Text
Subject
Knee
Biomechanics
Human mechanics
Kinesiology
Knee Joint
Knee
2 Effects of neck muscle vibration on standing balance and gait speed in individuals with neck pain = ผลของการสั่นสะเทือนกล้ามเนื้อคอต่อการทรงตัวขณะยืน และอัตราเร็วการเดินในผู้ที่มีอาการปวดคอ / Nipaporn Wannaprom / The 2017 /Full Text
Subject
Kinesiology
Human mechanics
3 Impact of footwear styles on postural control ability of female elderly = ผลกระทบจากรูปแบบรองเท้าต่อความสามารรถในการควบคุมการทรงท่าของผู้สูงอายุเพศหญิง / Supanee Chounchay / 2010 /Full Text
Subject
Human mechanics
Human physiology
Footwear, Shoes -- Physiological aspects
Older people
Postural Balance
Shoes
Aged


Page : 1