ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Hospitals -- Outpatient services -- Mae Hong Son

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการบำบัดรักษามาลาเรียชนิดไวแวกซ์ 4 รูปแบบในผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ปนัดดา แสงเศวตมณีงาม / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
มาลาเรีย -- ผู้ป่วย -- แม่ฮ่องสอน
Malaria -- Therapeutic use
Hospitals -- Outpatient services -- Mae Hong Son


Page : 1