ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Horses

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A comparison of serum chondroitin sulfate epitope level between normal horses and horses with arthritis, osteochondral (CHIP) fracture or osteoarthritis = การเปรียบเทียบระดับคอนดรอยตินซัลเฟตอิพิโทปในซีรัมของม้าปกติกับม้าที่มีภาวะข้ออักเสบ ภาวะกระดูกและกระดูกอ่อนแตกเป็นชิ้นหรือภาวะข้อเสื่อม / Siriwan Tungtuenyong / 2006 /Full Text
Subject
Horses -- Diseases
Serum
Osteoarthritis
Chondrogenesis
2 Changes in serum chondroitin sulfate epitopes and hyaluronan in normal horses and horses with osteoarthritis / Siriporn Peansukmanee / 2002 /Full Text
Subject
Horses -- Diseases
Osteoarthritis
Serum
Dermatan sulphate
Chondrogenesis
Antigenic determinants
Dissertations, academic -- Health Sciences
Horses
Chondroitin sulfates
Hyaluronan
Osteoarthritis
Hyaluronic acid
3 Effect of Transforming Growth Factor Beta-1 on Hyaluronan Synthase -2 Gene expression and Hyaluronan Synthesis in Equine Chondrocyte Culture = ผลของทรานส์ฟอร์มิงโกรทแฟกเตอร์ บีตา-1 ต่อการแสดงออกของยีนไฮยาลูโรแนนซินเทส-2 และการสังเคราะห์ไฮยาลูโรแนนในเซลล์กระดูกอ่อนม้าเพาะเลี้ยง / Oraphan Somnoo / 2011 /Full Text
Subject
Horses
Hyaluronan
Chondrogenesis


Page : 1