ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Hormones, Sex

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of intrauterine changes on uterine activities in rats = ผลของการเปลี่ยนแปลงภายในโพรงมดลูกต่อการทำงานของมดลูกในหนู / Wijitra Punyachai / 1988 /Full Text
Subject
Uterus
Estrogen
Progesterone
Hormones, Sex
Rats as laboratory animals
Dissertations, academic -- Physiology
Hormones
Animals, laboratory -- Rats
2 The Study of the sex hormonal profile and the gonad development of the Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas, Chevey) by sustained release hormore dosage forms / Kriangsak Meng-umphan / 2003 /Full Text
Subject
Hormones, Sex
Gonads
Catfishes


Page : 1