ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Homosexuality, Male

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการติดเชื้อเอช พี วี ของกลุ่มชายรักชาย จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and awareness about human papilloma virus (HPV) infection of man who sex with man Chiang Mai province / ประทักษ์พงษ์ วงศ์กิติ / 2557 /Full Text
Subject
Papillomavirus Infections
Homosexuality, Male
การติดเชื้อเอชพีวี -- เชียงใหม่
การติดเชื้อ -- เชียงใหม่
เกย์ -- เชียงใหม่
สาธารณสุขศาสตร์


Page : 1