ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Heritage tourism -- Yangon (Myanmar)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Tourism demand for cultural tourism destination in Yangon city, Myanmar = ความต้องการของนักท่องเที่ยวในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ Wai Phyo Maung / Wai, Phyo Maung / 2016 /Full Text
Subject
Heritage tourism -- Yangon (Myanmar)
Tourism -- Yangon (Myanmar)
Tourists -- Behavior


Page : 1