ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Herbs -- --Therapeutic use.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 The Pharmacological activities of 5, 7-Dihydroxyflavanone from Boesenbergia Pandurata (roxb.) schltr = ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสาร 5,7-ไดไฮดรอกซีฟลาวาโนน จาก Boesenbergia pandurata (Roxb.) Schltr. / Napawan Manyom. / 1993 /Full Text
Subject
Herbs -- --Therapeutic use.
Materia medica, Vegetable.
Medicinal plants.
Dissertations, academic -- Pharmacology
Plants, medicinal
Flavanones
5,7-dihydroxyflavanone
2 The Pharmacological activities of gynostemma pentaphyllum, makino = ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของชาสตูล (Gynostemma pentaphyllum, Makino) / Doungporn Kawpinit / 1993. /Full Text
Subject
Amachazuru.
Cucurbitaceae.
Materia medica, Vegetable.
Herbs -- --Therapeutic use.


Page : 1