ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Heliotropium indicum Linn

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Isolation of some bioactive compounds from Heliotropium indicum Linn. and asymmetric synthesis of (+)-castamospermine = การแยกสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากหญ้างวงช้าง และการสังเคราะห์ (+)-คาสตาโนสเปอร์มีน แบบอสมมาตร / Theeraphan Machan / 2007 /Full Text
Subject
Heliotropium indicum Linn
Plant bioactive compounds
Castanospermine


Page : 1