ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Healthy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effectiveness of a nutritional education program for promoting healthy eating among the elderly in the northeastern region of Thailand = ประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนโภชนศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย / Nongyaow Meethien / The 2010 /Full Text
Subject
Nutrition
Elderly -- Thailand, Northeastern
Healthy
2 Effects of Eccentric Muscle Training on Achilles Tendon Adaptation of Healthy Persons = ผลการฝึกกล้ามเนื้อแบบยืดยาวออกต่อการปรับตัวของ เอ็นกล้ามเนื้อร้อยหวายของคนสุขภาพดี / Roongtip Suteebut / Chiang mai 2010 /Full Text
Subject
Muscles
Tendons
Healthy


Page : 1