ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Health services for the aged

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effectiveness of a program for enhancing positive aspects of caregivers of older persons with dementia = ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมมุมมองด้านบวกในการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม / Orawan Pankong / The 2016 /Full Text
Subject
การพยาบาลผู้สูงอายุ
Health services for the aged
Aged
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1