ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Health facilities

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การพัฒนาระบบการจัดเก็บและสำรองยาในหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก = Development of medication storage and inventory control system at primary care units in Maeramad district, Tak province / รุ่งวิภา สวนสี / 2557 /Full Text
Subject
Health facilities
Hospitals -- Drug distribution system


Page : 1