ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Health -- Lampang Province Mae Mo District

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ภาวะสุขภาพของประชาชนที่อพยพจากการขยายเหมืองลิกไนต์ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Health of people being resettled due to the expansion of Linite Mine, Mae Mo District, Lampang province / ธาดา อุดมธาดา / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Public Health
Health -- Lampang Province Mae Mo District
อนามัยชนบท -- แม่เมาะ (ลำปาง)
แม่เมาะ (ลำปาง) -- ภาวะสุขภาพ


Page : 1