ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Handling

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Hybrid metaheuristic development for packing problems = การพัฒนาไฮบริดเมตาฮิวริสติก สำหรับปัญหาการบรรจุ / Kanokwatt Shiangjen / 2017 /Full Text
Subject
Hybrid metaheuristic -- Design
Production planning
Materials handling
Production engineering
Lifting and carrying
2 The Status of hygienic practices of small scale poultry slaughterhouse in Thailand: an ecohealth approach = สถานภาพของการปฎิบัติด้านสุขศาสตร์ของโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กในประเทศไทยตามแนวทาง EcoHealth / Suwit Chotinun / The 2015 /Full Text
Subject
Slaughtering and slaughter-houses
Poultry
Food handling
Ecosystem management
3 ผลของโปรแกรมอบรมการจัดการกับผ้าเปื้อน ต่อความรู้ และการปฏิบัติของคนงานแผนกซักฟอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา / สุชาฎา คล้ายมณี / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Dissertations, academic -- nursing
Handling
Working
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล


Page : 1