ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Hand injuries

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Body image among postoperative patients with hand injuries Cheng Yun / Cheng, Yun / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Postoperative care
Hand injuries
Hand -- Wounds and injuries -- China
Body image
Hand -- Surgery -- China
2 การสร้างคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งมาที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล / ทิพพาพร ตังอำนวย / 2532 /Full Text
Subject
พยาบาลกับผู้ป่วย
การพยาบาล -- คู่มือ
โรงพยาบาล -- บริการพยาบาลฉุกเฉิน
ศีรษะบาดเจ็บ
Dissertations, Academic -- Nursing
Head injuries, Nursing -- Handbooks
Craniocerebral trauma -- Handbooks
3 ผลของอุปกรณ์ดามมือแบบ volar Cock-up ใส่ในตอนกลางคืน ต่อความสามารถในการใช้มือ ความเจ็บปวดและการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่มีภาวะกดทับเส้นประสาทมีเดียนที่บริเวณข้อมือ = Effects of nocturnal volar cock-up splint on hand functional, pain and self-care in patients with carpal tunnel syndrome / พงศ์พิชญ์ แสนศรี / 2553 /Full Text
Subject
Hand Injuries
Carpal Tunnel Syndrome
มือ
กิจกรรมบำบัด
ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ประสาทกายวิภาคศาสตร์


Page : 1