ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า HIV infections -- Patients

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ความสำเร็จของการทำ desensitization แบบช้าและเร็วในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีประวัติแพ้ยาทางผิวหนังหรืออาการไข้จากยา Cotrimoxazole = Success rate of rapid desensitization versus slow desensitization in HIV infected patients with previous rash or fever adverse reaction to Cotrimoxazole / ปนัดดา งามสม / 2549 /Full Text
Subject
Desensitization
HIV infections -- Patients
Cotrimoxazole


Page : 1