ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Gymnastics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ผลการฝึกการทรงตัวและความคล่องแคล่วในผู้สูงอายุวัย 60-70 ปีด้วยโปรแกรมยิมนาสติกลีลาพื้นฐานในน้ำ = Outcome of balance and agility training in 60-70 years elders using basic rhythmic gymnastics program in water / พงศ์บุรินทร์ ณ เชียงใหม่ / 2551 /Full Text
Subject
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
ยิมนาสติกส์ -- การฝึก
วิทยาศาสตร์การกีฬา
สมรรถภาพทางกาย
Exercise therapy
Aged
Gymnastics


Page : 1