ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Graves Disease

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Determination of the association between HLA-DQA1, HLA-DQB1 and HLA-DRB1 loci with graves' disease in the northern Thai population / Kwanjai Viputtigul / 1996 /Full Text
Subject
HLA histocompatibility antigens
Graves' diseases -- Thailand, Northern
Autoimmune diseases
Dissertations, academic -- Microbiology
Graves' disease
HLA antigens
Autoimmune diseases
2 ผลการให้สารรังสีไอโอดีน-131 ในปริมาณสูงครั้งเดียวจากการคำนวณด้วยโปรแกรมรังสีคณิต OLINDA ต่อการรักษาโรคเกรฟ = Effects of single high administered dose of I-131 calculated by OLINDA dosimetry program on graves' disease treatment / ภริตา อู่ทรงธรรม / 2556 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Medical Physics
iodine-131 anti-B1 antibody
Graves Disease


Page : 1