ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Glycerin

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Bioconversion of biodiesel-derived crude glycerol to lipids and carotenoids by oleaginous yeasts = การเปลี่ยนเชิงชีวภาพของกลีเซอรอลดิบที่ได้จากการผลิตไบโอดีเซลให้เป็นลิพิดและแคโรทีนอยด์โดยใช้ยีสต์โอลิจีนัส / Atchara Manowattana / The 2016 /Full Text
Subject
Biodiesel fuels
Glycerin


Page : 1