ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Glucocorticoids.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of ferrocenic steroidal glucocorticoid derivatives production for pharmaceutical application = การพัฒนาการผลิตอนุพันธ์เฟอร์โรซีนิค ของตัวยากลูโค คอร์ติคอยด์สเตียรอยด์เพื่อใช้ทางยา / Kanjana Rueanto / 2009 /Full Text
Subject
Glucocorticoids -- Therapeutic use
Ferrocene
2 Prevention of glucocorticoid-induced muscle atrophy by exercise in rats = การป้องกันกล้ามเนื้อลีบจากผลของกลูโคคอร์ติคอยด์โดยการให้หนูออกกำลังกาย / Apiwan Khuntipoke. / 1993. /Full Text
Subject
Muscular atrophy
Glucocorticoids.
Rats -- Exercise.


Page : 1