ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Germination

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of chitosan on seed germination of rice (cv.Luang San Pah Tawng) = ผลของไคโตซานต่อการงอกของเมล็ดข้าวพันธุ์หลวงสันป่าตอง / Chularat Chainan / 2008 /Full Text
Subject
Rice -- Planting
Rice -- Seeds
Germination
Chitosan -- Biotechnology
2 Effect of germination on contents of tocopherols and g-Oryzanols in brown rice = ผลของการงอกต่อปริมาณสารโทโคฟีรอลและแกมมา- ออไรซานอลในข้าวกล้อง / Sittidet Yodpitak / 2013 /Full Text
Subject
Brown rice
Germination
3 The Effects of GA3 auxin and kinetin on the germinating spores of asplenium nidus cv. crispafolium = ผลของกรดจิบเบอเรลลิค-3 ออกซินและไคนีตินต่อสปอร์ที่กำลังงอกของเฟิร์นใบจีบ (Asplenium nidus cv. crispafolium) / Somchai Boonsiripaysut / 1982 /Full Text
Subject
Ferns
Spores (Botany)
Germination


Page : 1