ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Geophysics -- Thailand, Northern.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Gravity and aeromagnetic data interpretation of Chiang Mai Basin Northern Thailand = การแปลความหมายข้อมูลการสำรวจความโน้มถ่วง และข้อมูลการสำรวจสนามแม่เหล็กทางอากาศ ของแอ่งเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย Jemal Ali Beshir. / Beshir, Jemal Ali. / 1993. /Full Text
Subject
Gravity.
Aeromagnetic prospecting.
Geophysics -- Thailand, Northern.
Chiang Mai Basin.
2 Structure of crust and upper mantle beneath Northern Thailand: a model from gravity and magnetic data = โครงสร้างของเปลือกโลกและเนื้อโลกส่วนบนบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย แบบจำลองจากข้อมูลความโน้มถ่วงและแม่เหล็กโลก / Noppon Pacharapongsakun / 2006 /Full Text
Subject
Geophysics -- Thailand, Northern
Geology -- Thailand, Northern
Earth -- Crust
Earth -- Mantle


Page : 1