ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Geometry

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Diamond heat kernel related to the spectrum and applications of distribution kernel = เคอร์เนลความร้อนไดมอนด์ที่สัมพันธ์กับสเปกตัมและการประยุกต์ของเคอร์เนลดิสทริบิวชัน / Jessada Tariboon / 2007 /Full Text
Subject
Kernel functions
Mathematical models
Spectrum analysis
Spectral geometry
2 Fixed point theorems for multivalued mappings related to some geometric properties in some metric spaces = ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งหลายค่าที่สัมพันธ์กับสมบัติทางเรขาคณิต บางประการในบางปริภูมิเมตริก / Bancha Panyanak / 2006 /Full Text
Subject
Geometry
Selection theorems
Mathematics
Metric spaces
3 Geometric Properties of Generalized Cesaro and Metric Linear Spaces = สมบัติเรขาคณิตของปริภูมิเซซาโรวางนัยทั่วไปและปริภูมิเชิงเส้นแบบเมตริก / Narin Petrot / 2005 /Full Text
Subject
Geometry
4 Geometric properties of some paranormed sequence spaces / Kannika Khompurngson / 2004 /Full Text
Subject
Geometry
Sequence spaces
5 Geometry of Nakano sequence spaces / Theeradach Kaewong / 1999 /Full Text
Subject
Sequence spaces
Sequences (Mathematics)
Geometry
6 On geometric properties of some Banach sequence spaces / Winate Sanhan / 2000 /Full Text
Subject
Banach spaces
Geometry
7 Some geomatric properties and the fixed point property in Banach spaces = สมบัติเรขาคณิตบางประการและสมบัติจุดตรึงใน ปริภูมิบานาค / Attapol Kaewkhao / 2005 /Full Text
Subject
Banach spaces
Geometry
8 Suborbital graphs of linear fractional transformation groups on the hyperbolic plane = กราฟออร์บิทัลย่อยของกรุปการแปลงเศษส่วนเชิงเส้นบนระนาบเชิงไฮเพอร์โบลา / Wanchalerm Promduang / The 2015 /Full Text
Subject
Geometry, Differential
Transformations (Mathematics)


Page : 1