ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Gelatin

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Bioactive Peptides from Gelatin hydrolysates of Nile Tilapia skin = เพปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเจลาตินไฮโดรไลเสตของหนังปลานิล / Sadabpong Choonpicharn / The 2015 /Full Text
Subject
Bioactive Peptides
Nile Tilapia Skin
Gelatin
2 Effect of curcuminoids and their structure related compounds on matrix metalloproteinase-2 and-9 gelatinolytic activities / Wittaya Chaiwangyen / 2003 /Full Text
Subject
Metalloproteinases
metastasis
Curcuma
Cancer invasioness
Gelation
Dissertations, academic -- Biochemistry
Curcumin
Mettalloproteins
Gelatin
3 Improvement of mechanical properties of gelatin scaffold with carboxymethyl cellulose for skin substitute = การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโครงเลี้ยงเซลล์เจลาตินด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสสำหรับวัสดุทดแทนผิวหนัง / Fasai Wiwatwongwana / school university 2012 /Full Text
Subject
Gelatin
Carboxymethylcellulose
4 Production of antioxidant cassava starch based films =การผลิตฟิล์มแป้งมันสำปะหลังต้านอนุมูลอิสระ / Wirongrong Tongdeesoontorn / 2011 /Full Text
Subject
Tapioca starch
Gelatin
Antioxidants
5 Relationship between expression of focal adhesion proteins and cell mineralization in mesenchymal stem cells cultured on GelatinNanocrystalline Hydroxyapatite Composite = ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของโปรตีนโฟคอลแอดฮีชั่นและการสะสมแร่ธาตุในเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซ็นไคมอลที่เลี้ยงบนวัสดุผสมระหว่างเจลาตินและไฮดรอกซีอพาไทต์ผลึกขนาดนาโน / Junjira Tanum / 2015 /Full Text
Subject
Biomedical engineering
Gelatin
Proteins


Page : 1