ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 12 รายการ จากคำว่า Gases

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Application of plasma technology for elimination of pesticide residues and inactivation of colletotrichum gloeosporioides in mango (CV. Naam Dok Mai)= การประยุกต์พลาสมาเทคโนโลยีเพื่อกำจัดยาฆ่าแมลงตกค้างและยับยั้งเชื้อรา colletotrichum gloeosporioides ในมะม่วงน้ำดอกไม้ Phan Thi Kim Khanh / Phan, Thi Kim Khanh / The 2017 /Full Text
Subject
Plasma (Ionized gases)
Fungi
Insecticides
2 Capability of some ornamental plants for ambient nitrogen dioxide absorption = ความสามารถของไม้ประดับบางชนิดในการดูดซับไนโตรเจนไดออกไซด์จากอากาศ / Nattaporn Kuna / The 2013 /Full Text
Subject
Gases -- Absorption and adsorption
Nitrogen oxides
Air -- Pollution
3 Characteristics and gas sensing properties of zinc titanate nanostructures synthesized by thermal oxidation method = ลักษณะเฉพาะและสมบัติการตรวจจับแก๊สของโครงสร้างนาโนซิงก์ไทเทเนต สังเคราะห์โดยวิธีออกซิเดชันด้วยความร้อน / Theerapong Santhaveesuk / 2012 /Full Text
Subject
Gases
Nanostructures
Oxidation
Heat
4 Combustion characteristics of producer gas burner for ceramic shuttle kiln = ลักษณะการเผาไหม้ของหัวเผาก๊าซโปรดิวเซอร์สำหรับเตาเผาเซรามิกแบบชัทเทิล / Phitsanupong Punnarapong / The 2017 /Full Text
Subject
Combustion
Gases
Fuel
Stoves
5 Construction and development of gas detection devices based on physical change of modified metal oxide for determination of some selected alcohols = การสร้างและการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สบางชนิด โดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลหะออกไซด์ดัดแปรเพื่อการตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่คัดเลือกบางชนิด / Amnat Ruangchaiwat / The 2013 /Full Text
Subject
Gas detectors
Gases
6 Distributed power generation from rice husk gasification in rural Myanmar = การผลิตกระแสไฟฟ้าแบบไม่รวมศูนย์จากระบบแก๊สซิ ฟิเคชันแกลบในชนบทประเทศพม่า / Min Lwin Swe / 2009 /Full Text
Subject
Electric generaters
Electric currents
Gases
7 Emission of toxic and green house gases from diesel engine combustion = การปล่อยแก๊สพิษและแก๊สเรือนกระจกจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ดีเซล / Yaowatat Boongla / 2012 /Full Text
Subject
Gases, Asphyxiating and poisonous
Greenhouse gases
Diesel motor -- Combustion
8 Emissions of PM2.5, polycyclic aromatic hydrocarbons and pollutant gases from incense burning = การปล่อยพีเอ็ม 2.5 พอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน และก๊าซมลพิษจากการเผาธูป / Susira Bootdee / The 2016 /Full Text
Subject
Gases
Combustion gases
Waste gases
Air -- Pollution
9 Surface modification of poly (lactic acid) by plasma technique for preferential protein adsorption = การดัดแปรผิวของพอลิแลกติกแอซิดด้วยเทคนิคพลาสมาสำหรับพอลิแลกติกแอซิดที่ชอบมากกว่า / Sureeporn Sarapirom / The 2014 /Full Text
Subject
Biopolymers
Plasma (Ionized gases)
Plasma
Biomedical materials
10 The Impact of selected macroeconomic determinants on MYANMAR oil and gas export by using ARDL = ผลกระทบตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคต่อการส่งออกน้ำมันและแก๊สของเมียนมาร์โดยวิธีเออาร์ดีแอล Htwe Ma / Htwe, Ma / 2016 /Full Text
Subject
Petroleum
Gases
Burma -- International trade
11 Treatment of effluent from pig manure biogas digester by aqutic plants in natural wetland / Kunakorn Boonsai / 1998 /Full Text
Subject
Wetlands
Constructed wetlands
Sewage disposal
Swine -- Manure
Manure gases
12 Utilization of bottom ash and flue gas desulfurization gypsum for production of planting materials = การใช้เถ้าหนักและยิปซัมที่ได้จากการกำจัดกำมะถันในฟลูแก๊สสำหรับการผลิตวัสดุปลูกพืช / Paunpassanan Dechprasitthichoke / Chiang mai 2007 /Full Text
Subject
Agricultural machinery
Ash disposal
Flue gases -- Desulphurization -- By-products
Flue gases -- Desulphurization -- By-products -- Environmental aspects
Gypsum
Gypsum industry -- Economic aspects
Materials
Waste products as road materials


Page : 1