ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Gas as fuel

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Combustion characteristics of producer gas burner for ceramic shuttle kiln = ลักษณะการเผาไหม้ของหัวเผาก๊าซโปรดิวเซอร์สำหรับเตาเผาเซรามิกแบบชัทเทิล / Phitsanupong Punnarapong / The 2017 /Full Text
Subject
Combustion
Gases
Fuel
Stoves
2 Design and analysis of gas flow field for proton exchange membrane fuel cell = การออกแบบ และวิเคราะห์สนามการไหลของก๊าซสาหรับเซลล์เชื้อเพลิง ชนิด เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน / Nattawut Jaruwasupant / 2011 /Full Text
Subject
Gas flow
Gas fields
Fuel cells -- Design and construction
3 Gaseous fuel production from plasmochemical conversion of solid waste = การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากการแปรสภาพขยะเชิงพลาสมาเคมี / Parin Khongkrapan / The 2013 /Full Text
Subject
Gas as fuel
Mechanical engineering
4 Modification and performance analysis of small agricultural engines fueled with producer gas = การดัดแปลงและการวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องยนต์การเกษตรขนาดเล็กที่ใช้ก๊าซโปรดิวเซอร์เป็นเชื้อเพลิง / Nigran Homdoung / 2015 /Full Text
Subject
Diesel motor -- Fuel systems
Diesel motor
Gas as fuel
5 Production of biogas by a two-phase anaerobio digestion from pineapple wastes / Chattrachai Intatha / 1995 /Full Text
Subject
Biogas
Agricultural wastes as fuel
Pineapple


Page : 1