ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า GABA

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Production of gamma-amino butyric acid from germinated rice grain = การผลิตกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริกจากเมล็ดข้าวที่งอก / Panatda Jannoey / 2009 /Full Text
Subject
Amino acids
GABA
Aminobutyric acid


Page : 1