ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Fungal diseases of plants

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Actinomycetes isolated from natural forest soils and their efficacy to control chili anthracnose = เชื้อแอคติโนมัยซีสที่แยกจากดินป่าธรรมชาติและประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสพริก / Nisakorn Suwan / school 2012 /Full Text
Subject
Actinomycetes
Fungi
Fungal diseases of plants
Anthracnose -- Control
2 Diversity, ecology and phylogeny of fungi associated with thai dwarf fishtail palm = ความหลากหลายของสายพันธุ์ ระบบนิเวศน์ และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราที่อยู่ร่วมกับปาล์มเต่าร้างหนู Iman Hidayat / Iman, Hidayat / 2009 /Full Text
Subject
Wallichia siamensis, Arecaceae
Fungi
Fungal diseases of plants
3 Effects of Eupatorium odoratum L. AND Acacia concinna Willd. DC. extracts on controlling Colletotrichum capsici = ผลของสารสกัดจากสาบเสือ และส้มป่อย ที่มีต่อการควบคุม Colletotrichum capsici / Nittaya saratan / Chiangmai The graduate school Chiangmai university 2013 /Full Text
Subject
Hot peppers -- Diseases and pests
Anthracnose
Medicinal plants
Fungi in agriculture
Fungal diseases of plants
4 Effects of ozone on postharvest control of penicillium digitatum decay and some biochemical responses in tangerine (Citrus reticulata Blanco cv. Sai Nam Pung) Fruit = ผลของโอโซนต่อการควบคุมการเน่าที่เกิดจาก Penicillium digitatum หลังการเก็บเกี่ยวและการตอบสนองทางชีวเคมีบางประการในผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง / Pornanan Boonkorn / The 2012 /Full Text
Subject
Fungal diseases of plants
Citrus fruits -- Sai Nam Pung
5 Seed-borne Macrophomina phasseolina in mungbean (Vigna radiata) and blackgram (vigna mungo) : effects on seed qualities and its control Md. Shamsur Rahman / Rahman, Shamsur Md / 2001 /Full Text
Subject
Mung bean -- Diseases and pests
Beans -- Diseases and pests
Seed-borne plant diseases
Fungal diseases of plants
6 Taxonomy and phylogeny of powder mildew fungi in tribe phyllactinieae = อนุกรมวิธานและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราแป้งในไทร์บ Phyllactinieae / Sararat Monkhung / The 2013 /Full Text
Subject
Fungal diseases of plants -- Thailand, Northern
Powdery Mildew Fungi
7 Varietal improvement of snow pea for powdery mildew resistance = การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลันเตาฝักใหญ่เพื่อต้านทานต่อโรคราแป้ง / Anchan Chompupoung / The graduate school 2011 /Full Text
Subject
Snow Pea
Snow Pea -- Breeding
Fungal diseases of plants


Page : 1