ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Fruit juices

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of flow injection spectrophotometric and voltammetric methods for determination of ascorbic acid in fruit juices / Kieatsuda Poouthree / 2001 /Full Text
Subject
Acids -- Analysis
Flow injection analysis
Spectrophotometry
Vitamin C
Fruit juices
Voltammetry
2 Development of flow injection system for determination of total organic acid in fruit juice and vegetable oil / Piyanete Sritharathikhun / 1996 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Organic acids -- Analysis
Fruit juices
Vegetable oils
3 Qualities of fresh orange juice during storage at chilled temperature = คุณสมบัติของน้ำส้มคั้นสดระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ / Kanyapat Kritsawan / 2006 /Full Text
Subject
Thesis
Quality of products
Fruit juices


Page : 1