ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Free radicals (Chemistry)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Antioxidant activity, biological activities and chemical constituents of some plants from rutaceae family = ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ทางชีวภาพ และองค์ประกอบทางเคมีของพืชวงศ์รูเทซิอีบางตัว / Jureeporn Jeamjai / The 2010 /Full Text
Subject
Antioxidants
Free radicals (Chemistry)
Rutaceae
Citrus hystrix
Citrus aurantifolia
2 Effects of vernonia cinerea L. extracts on nicotine, free radicals and chromosome = ฤทธิ์ของสารสกัดหญ้าดอกขาวต่อนิโคติน อนุมูลอิสระและโครโมโซม / Nitinet Ketsuwan / The 2016 /Full Text
Subject
Antioxidants
Nicotine
Free radicals (Chemistry)
Chromosomes
3 Free-radical scavenging and Iron-chelating properties of Crude Extract and Epigallocatechin 3-gallate of Green Tea in Iron-loaded Cultured Hepatocytes = คุณสมบัติในการทำลายอนุมูลอิสระและจับธาตุเหล็กของสารสกัดหยาบและสารอิพิแกลโลคะเทชิน 3-แกลเลต ของชาเขียวในเซลล์ตับเพาะเลี้ยงที่มีภาวะเหล็กเกิน / Kanokwan Kulprachakarn / The 2010 /Full Text
Subject
Epigallocatechin 3-gallate
Biochemistry
Free-radicals (Chemistry)
4 Quantitative analysis of chemical constituents in fresh and fermented leaves of Camellia sinensis var. assamica and their antioxidant activities = การวิเคราะห์เชิงปริมาณขององค์ประกอบทางเคมีในใบสดและใบหมักของชาอัสสัม (Camellia sinensis var. assamica) และฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน / Pasinee Chaichana / The 2017 /Full Text
Subject
Medicinal plants
Herbs -- Therapeutic use
Free radicals (Chemistry)


Page : 1