ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Fractions

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Lyapunov functions for a fractional order mutualism model = ฟังก์ชันเลียปูนอฟสำหรับแบบจำลองภาวะพึ่งพากันที่มีอันดับเชิงเศษส่วน / Nattakan Supajaidee / The 2018 /Full Text
Subject
Lyapunov functions
Differential equations
Fractions
2 Suborbital graphs for congruence subgroups of the extended modular group and continued fractions = กราฟออร์บิทลัย่อยสำหรับกรุปย่อยสมภาคของกรุปมอดุลาร์ขยายและเศษส่วนต่อเนื่อง / Khuanchanok Chaichana / 2015 /Full Text
Subject
Continued fractions


Page : 1