ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Food sciences

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Rheological, chemical and microbiological qualities of Swai catfish (Pangasius hypophthalmus) sausage containing fermented soybean processed by high pressure or thermal treatment = คุณภาพทางกระแสวิทยา เคมีและจุลชีววิทยาของไส้กรอกปลาสวาย (Pangasius hypophthalmus) ผสมถั่วเหลืองหมักแปรรูปด้วยความดันสูงหรือความร้อน / Jiranat Techarang / The 2015 /Full Text
Subject
Food sciences
Food -- Microbiology
2 Survival of probiotic bacteria in rice after vacuum impregnation and dehydration = การรอดชีวิตของแบคทีเรียโพรไบโอติกในข้าวที่ผ่านกระบวนการแทรกซึม ภายใต้สุญญากาศและการทำแห้ง / Chanettee Makmuang / The 2016 /Full Text
Subject
Rice -- Quality control
Probiotics
Food sciences


Page : 1