ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Food -- Preservation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of Nisin on the keeping quality of orange juices cv.Sai Nam Pung and cv.Khieo Waan = ผลของไนซินที่มีต่อคุณภาพการเก็บรักษาน้ำส้มสายพันธุ์สายน้ำผึ้งและเขียวหวาน / Wissanee Supraditaporn / 2006 /Full Text
Subject
Amino acids
Food -- Preservation
Food -- Microbiology
2 The Effect of vacuum cooling on physico-chemical qualities and bioactive compounds of baby cos lettuce and the prediction of vacuum cooling optimum parameters using an artificial neural network = ผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเบบี้คอส และการทำนายสภาวะที่เหมาะสมในการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม / Pratsanee Kongwong / The 2018 /Full Text
Subject
Precooling
Food -- Preservation


Page : 1