ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Food -- Analysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Analysis of flavour and aroma components in cucumber and transgenic tomato fruits = การวิเคราะห์สารให้รสชาติและกลิ่นในผลแตงกวาและมะเขือเทศดัดแปลงสารพันธุกรรม / Suthat Surawang / 2004 /Full Text
Subject
Flavor -- Analysis
Food -- Odor
2 Antioxidant activities, carotenoid and vitamin E components in bran of some varieties of Thai black rice = ฤทธิ์ต้านออกซิเดซัน องค์ประกอบแคโรทีนอยด์และวิตามินอีในรำของข้าวดำพันธุ์ไทยบางพันธุ์ / Muntana Nakornriab / 2009 /Full Text
Subject
Food -- Analysis
Rice -- Analysis
Antioxidants
Carotenoids
Vitamin E
3 Determination of methomyl, carbofuran and carboxin residues in cabbages for human risk assessment = การหาปริมาณเมโธมิล คาร์โบฟิวแรนและคาร์บอกซินที่ตกค้างในกระหล่ำปลีเพื่อการประเมินความเสี่ยงต่อมนุษย์ / Khin Lay Zan / 2006 /Full Text
Subject
Pesticides
Agricultural chemicals
Plant regulators -- Analysis
Food additives -- Analysis
4 Development of Cost Effective Assay for Phosphate Contents in Seafood and Frozen Food Samples = การพัฒนาการประเมินค่าแบบคุ้มทุนเพื่อหาปริมาณฟอสเฟตในตัวอย่างอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง / Atittaya Charumram / The 2014 /Full Text
Subject
Phosphates -- Analysis
Food additives
Frozen foods
Seafood
5 Effects of dietary red yeast (sporidiobolus pararoseus) supplementation on productive performance, small intestinal histology, and cecal microflora of laying hens = ผลของการเสริมยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus)ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตเนื้อเยื่อวิทยาของลำไส้เล็ก และจุลชีพในไส้ตันของไก่ไข่ / Phakawat Yindee / The 2017 /Full Text
Subject
Chickens -- Tissues
Chickens -- Food
Tissues -- Analysis
6 Effects of monascus strains and their nutrients on the production of Adlay Angkak = ผลของสายพันธุ์เชื้อโมแนสคัสและสารอาหารต่อการผลิตอังคักลูกเดือย / Patcharee Pattanagul / 2007 /Full Text
Subject
Food -- Analysis
Nutrition
7 Productivity of spirulina platensis grown on dry chicken manure and the utilization of dietary spirulina supplementation on growth performance and flesh fatty acid profile of cultured red tilapia = การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายสไปรูลินาที่เลี้ยงด้วยมูลไก่แห้งเป็นอาหารเสริมในอาหารต่อประสิทธิภาพการเติบโตและโครงสร้างกรดไขมันในเนื้อปลาทับทิม / Thepparath Ungsethaphand / 2010 /Full Text
Subject
Spirulina -- Analysis
Fatty acids
Fishes -- Food
8 Reduction of the D-Limonin content with hydrocolloids in ultra-high pressure treated lime juice = การลดความขมด้วยไฮโดรคอลลอยด์ในน้ำมะนาวที่ผ่านกระบวนการใช้ความดันสูง / Benjamas Sangnark / 2007 /Full Text
Subject
Colloids
Food Analysis
Food -- Analysis
Hydrocolloids


Page : 1