ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Folic acid

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Generation of plasmodium berghei expressing plasmodium vivax dihydrofolate reductase-thymidylate synthase enzyme for antifolate screening = การสร้าง Plasmodium berghei ที่มีการแสดงออกของเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดัคเคส - ไธมิดิเลตชินเธสของเชื้อ Plasmodium vivax สำหรับการคัดกรองยาแอนติโฟเลต / Voravuth Somsak / 2011 /Full Text
Subject
Plasmodium berghei
Tetrahydrofolate Dehydrogenase
Thymidylate Synthase
Plasmodium vivax
Folic Acid Antagonists
2 Synthesis of Chitosan-Folic Acid for Encapsulation of Iron Oxide Nanoparticles and in Vivo Tracking using Magnetic Resonance Imaging = การสังเคราะห์ไคโตซาน-กรดโฟลิกเพื่อห่อหุ้มอนุภาคนาโน ของเหล็กออกไซด์และติดตามการกระจายในร่างกายด้วยการ สร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / Chutimon Sanjai / 2013 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Chitosan
Folic acid
Radiology, Medical


Page : 1