ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Fluorides -- Chiang Mai -- research

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การรับรู้สภาวะฟันตกกระของประชาชน ในตำบลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / นิภาพรรณ โอศิริพันธุ์ / 2543 /Full Text
Subject
Fluorosis, dental -- Chiang Mai -- research
Fluorides -- Chiang Mai -- research
ฟันตกกระ
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
ฟัน -- โรค -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)


Page : 1