ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Fluorescence

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Application of fluorescence-elisa based assay for hyaluronan (HA) determination in cancer serum / Thanapong Poolmas / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Fluorescence
Enzyme -- Linked immunosorbent assay
Hyaluronic acid
Neoplasms -- Diagnosis
2 CD4+ Lymphocyte counting using pixel-based features in low resolution fluorescence and bright field images = การนับลิมโฟไซต์ชนิด CD4+ โดยใช้ลักษณะเด่นของพิกเซลในภาพ ฟลูออเรสเซนส์และภาพพื้นหลังสว่างความละเอียดต่ำ / Usanee Apijuntarangoon / The 2015 /Full Text
Subject
Lymphocyte
Fluorescence
Leucocytes
3 Determination of glucosamine by sequential injection chromatography with fluorescence detector = การหาปริมาณกลูโคซามีนโดยซีเควนเชียลอินเจกชันโครมาโทกราฟีที่ใช้ตัวตรวจวัดฟลูออเรสเซนซ์ / Arthit Bunma / 2012 /Full Text
Subject
Glucosamine
Chemistry, Analytic
Fluorescence
4 Development of laser-induced fluorescence spectroscopy system for dye analysis = การพัฒนาระบบสเปกโทรสโกปีการวาวแสงที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเลเซอร์สาหรับการวิเคราะห์สีย้อม / Saksit Sukprasong / The 2015 /Full Text
Subject
Fluorescence spectroscopy
5 Identification of marker chromosomes by micro-FISH technique = การตรวจวิเคราะห์มาร์คเคอะโครโมโซม โดยการใช้เทคนิคไมโครฟิช / Nathaporn Pangjaidee / 2003 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Chromosomes
Chromosomes
In situ hybridization, fluorescence
6 Isolation of Phycoerythrin and Phycocyanin from Red Algae and Cyanobacteria for Using as Potential Market Dyes in Immunofluorescence Assay = การแยกไฟโคอิริทรินและไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสีแดงและไซยาโนแบคทีเรียเพื่อใช้เป็นตัวตรวจสอบที่มีศักยภาพทางอิมมูโนฟลูออเรสเซนท์ / Somchai Awakairt / school Chiang mai university 2007 /Full Text
Subject
Algae
Cyanobacteria
Immunofluorescence
Immunology
7 การตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม 13, 18, 21, X และ Y ในตัวอสุจิของคนโดยวิธีฟลูออเรสเซนซ์อินซิตูไฮบริไดเซชั่น / สิรินดา อังศุชวาล / 2540 /Full Text
Subject
โครโมโซม
อสุจิ
ฟลูออเรสเซนซ์อินซิตูไฮบริไดเซซั่น
Dissertations, academic -- Anatomy
Chromosome, human
Abnormalities
Spermatozoa
In situ hybridzation, fluorescence


Page : 1