ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Flow cytometry

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of regents for enumeration of CD4 lymphocytes in peripheral blood by flow cytometer = การพัฒนาชุดน้ำยาเพื่อตรวจนับจำนวนลิมโฟไซต์ชนิดซีดี4ในเลือดด้วยเครื่องโฟลไซโตมิเตอร์ / Marisa Injun / 2004 /Full Text
Subject
Lymphocytes
Flow cytometry
Lymphocytes -- Drug effects
Flow cytometry
2 Flow cytometric method for detecting the expression of FLT3 protein levels on leukemic cell surface = วิธีการโฟลไซโตเมทริกเพื่อตรวจวัดระดับการแสดงออกของโปรตีน FLT3 บนผิวเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว / Wasimon Jutapakdee / 2014 /Full Text
Subject
Flow cytometry
Proteins -- Analysis
Leukemia


Page : 1