ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า Flavonoids

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Analgesic, antipyretic and anti-inflammatory activities of some flavonoid derivatives : structure-activity relationship = ฤทธิ์ระงับปวด ลดไข้ และต้านการอักเสบของอนุพันธ์ฟลาโวนอยด์บางชนิด ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธิ์ / Suwaree Tuanradr / 1994 /Full Text
Subject
Flavonoids
Drugs -- Structure-activity relationships
Pharmaceutical chemistry
2 Analysis of black rice flavonoids using liquid chromatographic-mass spectrometric techniques = การวิเคราะห์ฟลาโวนอยด์ในข้าวดำโดยใช้เทคนิคลิควิด โครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี / Tinakorn Sriseadka / 2011 /Full Text
Subject
Flavonoids
Rice
3 Effect of bioflavonoids on P-Glycoprotein function and expression in human cervical carcinoma cells = ผลของสารไบโอฟลาโวนอยด์ ต่อการทำงานและการแสดงออกของพี-กลัยโคโปรตีน ในเซลล์มะเร็งปากมดลูกของมนุษย์ / Orawan Khantamat / 2003 /Full Text
Subject
Glycoproteins
Dissertations, academic -- Biochemistry
Bioflavonoids
P-Glycoprotein
Cervix neoplasms
4 Effect of green tea flavonoids on P-glycoprotein function and mdrl gene expression in human cervical carcinoma cells = ผลของสารฟลาโวนอยด์ในใบชาเขียวต่อหน้าที่ของพีไกลโคโปรตีนและการแสดงออกของยีนเอ็มดีอาร์ 1 ในเซลล์มะเร็งปากมดลูกของมนุษย์ / Warunee Kumsaiyai / 2004 /Full Text
Subject
Biochemistry
Flavonoids
Flavonoids -- Synthesis
Dissertations, academic -- Biochemistry
Flavonoids
Genes, MDR
P-glycoproteins
Cervix neoplasms
5 In vitro chondroprotective activities of flavonoids isolated from boesenbergia pandurata (Roxb.) schltr and flavonoid derivatives = ผลของสารสกัดฟลาโวนอยด์จากกระชายและสารอนุพันธ์ฟลาโวนอยด์ต่อการป้องกันการสลายกระดูกอ่อนในหลอดทดลอง / Saichit Thaeopattha / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plant extracts (Boesenbergia pandurata)
Flavonoids
Osteoarthritis
6 Molecular dynamic simulations of proton transfer in the excited state of 3-Hydroxyflavone assisted by protic solvents = การจำลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุลของการถ่ายโอนโปรตอนที่ สภาวะกระตุ้นของ 3-ไฮดรอกซีฟลาโวนโดยมีตัวทำละลายที่ มีโปรตอนเป็นตัวช่วย / Rusrina Salaeh / The 2017 /Full Text
Subject
Flavonoids
Molecules
Protons
7 Study on flavonoids of some red rice varieties by supercritical fluid extraction and liquid chromatography-mass spectrometry / Arunee Danudol / 2002 /Full Text
Subject
Flavonoids -- Spectra
Red rice -- Varieties
Liquid chromatography
Mass spectrometry
8 Synthesis of morin esters = การสังเคราะห์มอรินเอสเทอร์ / Chalerm Saiin / 1997 /Full Text
Subject
Pharmaceutical chemistry
Drugs -- Structure-activity relationships
Prodrugs
Flavonoids
9 พฤกษเคมีของฟลาโวนอยด์จากใบหม่อน = Phytochemistry of Flavonoids from leaves of Morus alba Linn / อัญชลี ชมภู / 2546 /Full Text
Subject
ฟลาโวนอยส์
หม่อน
พฤกษเคมี
Flavonoids
Mulberry


Page : 1