ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Fishes

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Survey of the occurrence of Opisthorchis viverrini metacercariae in fresh-water fish and raw-fish products in Chiang Mai province = การสำรวจหาการปรากฏของตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิ Opisthorchis viverrini ในปลาน้ำจืดและผลิตภัณฑ์ปลาดิบ ในจังหวัดเชียงใหม่ / Petchaboon Poolphol / 1995 /Full Text
Subject
Metacercaria
Digenea -- Larvae
Liver flukes
Fishes -- Parasites -- Thailand -- Chiang Mai
Fishes -- Diseases -- Thailand -- Chiang Mai
2 Diversity of helminths in Some Marine Fishes from Hua-Hin and Pranburi Districts, Prachaup Khiri Khan Province = ความหลากหลายของหนอนพยาธิในปลาทะเลบางชนิดจากอำเภอหัวหินและอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / Thanapon Yooyen / 2012 /Full Text
Subject
Helminths
Marine fishes -- Prachaubkhirikhan
3 Evalution of the efficacy of raw papaya juice and pineapple juice on digesting fish for detection of metacercariae / Toon Prawang / 2001 /Full Text
Subject
Liver flukes
Metacercaria
Digestive enzymes
Pineapple juice
Papaya
Fishes
Disserstations, academic -- Parasitology
Digestion
Papaya juice
Pineapple juice
Metacercariae
Fishs
4 Identification of box jellyfish genus chironex from the gulf of Thailand = การระบุชนิดแมงกะพรุนกล่องสกุล Chironex จากอ่าวไทย / Phuping Sucharitakul / The 2016 /Full Text
Subject
Jellyfishes -- Thailand
Marine animals -- Thailand
5 Productivity of spirulina platensis grown on dry chicken manure and the utilization of dietary spirulina supplementation on growth performance and flesh fatty acid profile of cultured red tilapia = การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายสไปรูลินาที่เลี้ยงด้วยมูลไก่แห้งเป็นอาหารเสริมในอาหารต่อประสิทธิภาพการเติบโตและโครงสร้างกรดไขมันในเนื้อปลาทับทิม / Thepparath Ungsethaphand / 2010 /Full Text
Subject
Spirulina -- Analysis
Fatty acids
Fishes -- Food
6 Replacement of fish meal by fish protein hydrolysate in red-tail catfish (hemibagrus wyckioides) diet = การทดแทนปลาป่นด้วยโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาในอาหารปลากดคัง Khambou Tayyamath / Khambou, Tayyamath / The 2017 /Full Text
Subject
Fishes -- Food
Animal feeding
Feeds
7 The Study of the sex hormonal profile and the gonad development of the Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas, Chevey) by sustained release hormore dosage forms / Kriangsak Meng-umphan / 2003 /Full Text
Subject
Hormones, Sex
Gonads
Catfishes


Page : 1