ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Fishes -- Food

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Productivity of spirulina platensis grown on dry chicken manure and the utilization of dietary spirulina supplementation on growth performance and flesh fatty acid profile of cultured red tilapia = การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายสไปรูลินาที่เลี้ยงด้วยมูลไก่แห้งเป็นอาหารเสริมในอาหารต่อประสิทธิภาพการเติบโตและโครงสร้างกรดไขมันในเนื้อปลาทับทิม / Thepparath Ungsethaphand / 2010 /Full Text
Subject
Spirulina -- Analysis
Fatty acids
Fishes -- Food
2 Replacement of fish meal by fish protein hydrolysate in red-tail catfish (hemibagrus wyckioides) diet = การทดแทนปลาป่นด้วยโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาในอาหารปลากดคัง Khambou Tayyamath / Khambou, Tayyamath / The 2017 /Full Text
Subject
Fishes -- Food
Animal feeding
Feeds


Page : 1