ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า Fiction

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Changes in life values among Thai monks caused by economic developmtn as reflected in Wimon Sainimnuan's Snakes = การเปลี่ยนแปลงคุณค่าชีวิตของพระสงฆ์ไทยอันเนื่องมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สะท้อนในนวนิยายเรื่อง งู ของ วิมล ไทรนิ่มนวล / Chitlada Suvanarat / 2007 /Full Text
Subject
Life -- Valuation
Monks -- Fiction
2 Conflicts in the bond between mother and daughter in amy tan's the kitchen god's wife = ความขัดแย้งในสายสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกสาวในนวนิยายของเอมี่ตันเรื่อง the kitchen god's wife / Benjarat Chailom / Chiangmai Chiangmai 2008 /Full Text
Subject
Fiction
Mothers and daughters
Role conflict
3 House-elves: representation of the British working class in the Harry Potter Series = เอลฟ์ประจำบ้าน: ภาพแทนของชนชั้นแรงงานอังกฤษในหนังสือชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์ / Wanvisa Kittikornworadech / 2011 /Full Text
Subject
Working class -- Great Britain
Elves -- Fiction
Great Britain -- Social conditions
4 Images of Northern Thai women as reflected in selected contemporary Thai novels = ภาพลักษณ์ของผู้หญิงเหนือที่สะท้อนให้เห็นในนวนิยายไทยร่วมสมัย / Anocha Seelarkaew / 2007 /Full Text
Subject
Women in art
Women in art -- Thailand, Northern
Women in literature -- Thailand, Northern
Women -- Thailand, Northern
Thai fiction -- istory and criticism
5 Images of Thai female sex workers in English contemporary novels = ภาพลักษณ์หญิงบริการไทยในนวนิยายภาษาอังกฤษร่วมสมัย / Kulaya Pongpan / 2006 /Full Text
Subject
Women -- Thailand
Women -- Thailand -- Fiction
Women -- Thailand -- Sexual behavior
6 Sexuality struggle of male homosexuals in Alan Hollinghurst's The Line of Beauty = การดิ้นรนต่อสู้ทางเพศวิถีของชายรักชายในนวนิยาย เรื่อง เดอะไลน์ออฟบิวตี้ โดยอลัน โฮลิ่งเฮิรสท์ / Dechathorn Pojchanaphong / 2013 /Full Text
Subject
Male homosexuality in literature
English fiction
Literature -- History and criticism
7 Speech act analysis of misunderstanding conversations in the Novel The Judgment by Chart Korbjitti = การวิเคราะห์วจนกรรมของบทสนทนาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในนวนิยายเรื่องคำพิพำกษา โดย ชาติ กอบจิตติ / Panicha Chaengsawang / The 2014 /Full Text
Subject
Fiction -- History and criticism
8 The Comparative Analysis of Translation Techniques of Supannikar and Salinee Kamchan in Charlie and the Chocolate Factory = บทวิเคราะห์เปรียบเทียบเทคนิคการแปล เรื่อง Charlie and the Chocolate Factory ของสุพรรณิการ์และ สาลินี คำฉันท์ / Phithayaphorn Chiangthong / 2011 /Full Text
Subject
English fiction -- Translation
Translating and interpreting
Translations
9 Western hegemony as reflected in Wor Na Pramuanmarks novels = การครอบงำของชาติตะวันตกที่สะท้อนในนวนิยายของ ว.ณ ประมวลมารค / Phitchaya Phungpadoong / 2011 /Full Text
Subject
Fiction -- History and criticism


Page : 1