ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Fibrin tissue adhesive

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of a suitable method for fibrin glue preparation in routine laboratory / Nutjeera Intasai / 2000 /Full Text
Subject
Fibrin tissue adhesive
Hemostatics
Fibrinogen
Thrombin
Fibrinogen
Hemostatics
Thrombin


Page : 1